การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำเพื่อประหยัดพลังงาน

         หากกล่าวถึงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการใช้พลังงานความร้อนที่มาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง และถ่ายเทความร้อนเป็นไอน้้ำนั้นถือเป็นส่วนองค์ประกอบหลักที่สำคัญในกระบวนการผลิต และใช้ความร้อนจากไอน้ำในการขับเคลื่อนการทำงาน ซึ่งการใช้งานบอยเลอร์หรือเครื่องกำเนิดไอน้ำนั้นจะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ จึงจะทำให้การทำงานของบอยเลอร์เกิดประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานได้

         การบำรุงรักษาบอยเลอร์จึงจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการยืดอายุการใช้งาน และช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ทำให้บอยเลอร์เกิดประสิทธภาพมากขึ้นด้วย โดยการทำความสะอาดส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องของเครื่องกำเนิดไอน้ำดังนี้

1. ทำความสะอาดในส่วนของท่อ เนื่องจากในท่อของเครื่องกำเนิดไอน้ำ จะมีเขม่าและฝุ่นเล็กๆ ติดค้างอยู่ จึงเป็นเหตุทำให้การถ่ายเทความร้อนของเครื่องกำเนิดไอน้ำลดลง
2. ทำความสะอาดตะกรันในเครื่องกำเนิดไอน้ำ คราบตะกรันนั้นจะสะสมอยู่ตามผิวของเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยตะกรันเหล่านี้เกิดจากสารละลายที่อยู่ในน้ำป้อนเข้าไปในเครื่องกำเนิดไอน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนลดลง


วิธีการทำความสะอาดส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไอน้ำ สามารถแบ่งตามลักษณะได้ดังนี้

- การทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไอน้ำด้วยวิธีทางกล นั่นคือ สามารถทำความสะอาดของผิวด้านในของท่อด้วยการนำแปรงขนสัตว์ หรือแปรงลวด ซึ่งการเลือกใช้แปรงขึ้นอยู่กับคราบตะกรันและเขม่า
- การทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไอน้ำด้วยวิธีทางเคมี เป็นวิธีที่ที่ใช้เวลาน้อย และเสียค่าใช้จ่ายน้อยสุด เป็นการล้างผิวภายในเครื่องกำเนิดไอน้ำด้วยน้ำยาที่เป็นกรด ซึ่งสิ่งสกปรกจะถูกกรดกัดจนหมด และล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- การทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไอน้ำด้วยคลื่นเสียง โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ทำให้ตะกรันที่เกาะอยู่ตามผนังเกิดการแตกตัวออกมา