การเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ในการผลิตอย่างยั่งยืน

 

     แนวคิดของ Lean คือ การขจัดความสูญเสียที่แทรกอยู่ในกระบวนการผลิต  โดยมุ่งเน้นในการลดความสูญเสียสำคัญที่ยังไม่ถูกให้ความสำคัญ และกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่องไม่ติดขัด หรือ งานระหว่างกระบวนการเกิดขึ้นน้อยที่สุด เวลาที่สูญเสียไปกับการรอคอยก็จะตัดลดไป และส่งผลต่อภาพรวมการผลิตที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น

     การจะนำกระบวนการ Lean มาใช้ประกอบด้วยการพิจารณาให้เห็นปัจจัยหลายด้าน ก่อนที่จะลงมือปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้เข้าสู่แนวคิดการผลิตแบบ Lean

     รับฟังความสำคัญแนวคิดการผลิตแบบ Lean รวมไปถึงรายละเอียดสำคัญที่จะทำให้งานผลิตของคุณก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าที่เคย ในเว็บบินาร์  อินเตอร์แมค ฟอรั่ม “การเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ในการผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี Lean IOT และ Lean Automation – กุญแจสู่อุตสาหกรรม 4.0”

 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
09.00-12.30 น. (GMT +7)
ทาง SUBCON Thailand Virtual Edition Platform (บรรยายไทย)

ลงทะเบียน: https://bit.ly/3lmmsmE
รายละเอียดเพิ่มเติม www.intermachshow.com/VE
Line: @intermach