น้ำ Strong Acidic พีเอช 2.5 คืออะไรและฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร

น้ำ Strong Acid

        น้ำ acidic electrolyzed water พีเอช 2.5 ของบริษัทอีนาจิค ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานให้ใช้ในสายงานทางการแพทย์ ภายใต้ชื่อ strong acidic electrolyzed water และในสายงานอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้ชื่อ hypochlorous acid water รับรองโดย Ministry of Health, Labour and Welfare (กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ)

        ยิ่งไปกว่านั้น ในสายงานด้านการเกษตร ก็ได้ผ่านการรับรองว่าเป็น Designated Harmless Agricultural Chemical ภายใต้ชื่อ electrolytic hypochlorous acid water รับรองโดย the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของญี่ปุ่น) และกระทรวงสิ่งแวดล้อม (the Ministry of the Environment)
 

น้ำ Strong Acidic พีเอช 2.5 ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร

        น้ำ Strong acidic electrolyzed Water มีคุณสมบัติเป็นสาร oxidant ที่มีประสิทธิภาพสูง ( ORP +800 to +1000 mV) จึงสามารถฆ่าเชื้อโรคตายในทันทีที่เชื้อโรคสัมผัสกับน้ำ โดยผนังเซลล์ของเชื้อโรคจะถูกทำลาย หรือน้ำเข้าไปทำลายโปรตีน, ไขมัน และ DNA ของเชื้อโรค

        - ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย G+ และ G- เกือบทุกชนิดได้ในทันที
        - ฆ่าสปอร์ของเชื้อ Clostridium difficile ได้ในทันที ฆ่าเชื้อ VRE, MRSA, และ MRSE ได้ในทันที
        - ฆ่าเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ได้ในทันที
        - มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ Cryptosporidium และ Giardia
        - มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ HIV, HBV, HCV, และ CMV
        - ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และไม่เป็นอันตรายกับดวงตา

 

        น้ำ Strong Acidic พีเอช 2.5 ที่ผลิตจากเครื่อง LeveLuk ของบริษัทอีนาจิค ได้ถูกส่งตรวจประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 5 ชนิด คือ Staph, E-Coli, Salmonella, MRSA และ CRKP

        * ไม่ใช่เครื่อง Water Ionizers ทุกยี่ห้อ จะสามารถผลิตน้ำ Strong Acidic พีเอช 2.5 ได้ ดังนั้น หากยี่ห้อใดที่มีการกล่าวอ้างว่าสามารถผลิต Strong Acidic พีเอช 2.5 ได้ ก็ควรมีผลการทดสอบจาก independent lab ถึงประสิทธิภาพของน้ำดังกล่าวให้ผู้บริโภคดูด้วย

 

Credit : https://www.hydrovoltage.com