ประกาศเลื่อนวันจัดงาน อินเตอร์แมค และ เอ็มทีเอ เอเชีย 2021

 

 

เรียน ผู้เข้าร่วมออกงาน และผู้สนับสนุนการจัดงาน อินเตอร์แมค และ เอ็มทีเอ เอเชีย 2021

           อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย อินเตอร์แมค และเอ็มทีเอเอเชีย ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมติว่าจะเลื่อนการจัดงานจากกําหนดการเดิมวันที่ 22-25 กันยายน 2564 เป็นวันที่18 – 21 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ

การตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นจากเหตุผลและข้อเท็จจริงสําคัญสองประการ:
           1. การเลื่อนจัดงานจะทําให้ประสิทธิภาพการควบคุมอัตราการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมดีขึ้นและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะมีเวลาในการเตรียมความพร้อมสําหรับงานในปี 2565
           2.ช่วงเวลาการจัดงานใหม่จะทําให้การจัดงานแสดงสินค้ามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการพบปะและเจรจาธุรกิจรวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในงานสําหรับทุกท่าน ทั้งผู้ร่วมออกงานและผู้เข้าชมงาน

           
           ด้วยปัจจัยทั้งสองข้างต้น ผู้จัดงานฯเชื่อมั่นว่าการเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้จะส่งผลดีในการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเสริมสร้างความพร้อมในทุกๆ ด้านของงานให้ดีขึ้น โดยผู้จัดงานฯจะแจ้งรายละเอียดและข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวให้ทุกท่านทราบอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของท่าน ผู้จัดงานฯได้กําหนดการจัดกิจกรรม “Virtual Event” ขึ้นในวันที่ 20 - 27 กันยายน 2564 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในการจัดแสดงงานในรูปแบบออนไลน์ให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นช่องทางในการนําเสนอสินค้าและบริการ อีกทั้งสร้างเครือข่ายธุรกิจการจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการจากทุกมุมโลก และตอบสนองต่อชีวิตวิถีใหม่ของผู้เข้าร่วมงานให้เข้าถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น

           ผู้จัดงานฯ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมออกงานและผู้สนับสนุนการจัดงานทุกท่าน ที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีเหมือนเช่นเคย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบทุกท่านอีกครั้งในปี2565

 

           หากท่านมีคําถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและดูแลการจัดงาน อินเตอร์แมค และ เอ็มทีเอ เอเชีย ได้ที่ Intermach-th@informa.com และท่านยังสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลล่าสุดของการจัดงานได้ที่
           • เว็บไซต์: www.intermachshow.com, www.mta-asia.com
           • เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/intermach

 

 

ขอแสดงความนับถือ
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ประเทศไทย 
ผู้จัดงาน อินเตอร์แมค และ เอ็มทีเอ เอเชีย