ความสำคัญของตลาดสินค้าอุตสาหกรรม

 

 

     ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม เป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยมีทั้งรูปแบบของสินค้าและบริการ ซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมจะแตกต่างกับสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากสินค้าอุตสาหกรรมจะนำไปใช้ในการผลิตต่อไป ทำให้จำเป็นที่จะต้องมีการตัดสินใจอย่างดี ในเรื่องของคุณสมบัติสินค้า ราคา และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญอย่างไร

     สำหรับองค์กรธุรกิจต่างๆ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่เพียงผู้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ในส่วนของการดำเนินธุรกิจจะต้องมีการซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุใช้สอย เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนบริการทางธุรกิจ ซึ่งผู้ขายสินค้าให้กับองค์กรจะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรม ความต้องการทรัพยากร นโยบาย และระเบียบขององค์กร รวมไปถึงการซื้อขายสินค้ากับองค์กรเหล่านั้น จะแตกต่างจากพฤติกรรมการซื้อของบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ปริมาณมูลค่าของเงินและตัวสินค้าที่อยู่ในตลาดสินค้าอุตสาหกรรมจะมีมากกว่าสินค้าที่อยู่ในตลาดผู้บริโภค เพราะการซื้อขายสินค้าในตลาดอุตสาหกรรมเป็นการซื้อขายเพื่อกระบวนการผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย เพราะฉะนั้นจึงถือว่าตลาดสินค้าอุตสาหกรรมเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าตลาดผู้บริโภค

 

------------------------------------------------

 

   ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ เว็บไซต์ https://www.brandexdirectory.com รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมครบทุกประเภท และยังเป็นผู้ผลิตสื่อโฆษณาและเป็นผู้นำด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ครบทุกรูปแบบ 

สนใจติดต่อ
ลงโฆษณากับเรา : https://www.brandexdirectory.com/advertising
เว็บไซต์ : https://www.brandexdirectory.com