ผู้บริหารเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญ แก่นายกสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จ.ชลบุรี

 

 

       เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณชาฎา โกจารย์ศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด และทีมงาน ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญแก่ คุณกิตติธัช ภูธนะโภคิน นายกสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ 2564 และร่วมกันวางแผนงานเพื่อสร้างพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในด้านการสื่อสาร มีการขับเคลื่อนการร่วมกันของช่องทางสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์และสื่อวิทยุกระจายเสียง

       โดยถือโอกาสนี้ รับคําแนะนํา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการใช้ช่องทางสื่อวิทยุกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีจากทางสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ นายกสมาคมสภาฯ คุณกิตติธัช ภูธนะโภคิน ที่ให้การต้อนรับทีมงานจากบริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จํากัด เป็นอย่างดี