เครื่องบรรจุน้ำดื่ม สำหรับธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่ม

         เครื่องบรรจุน้ำดื่ เครื่องจักรที่โรงงานผลิตน้ำดื่มจำเป็นต้องในกระบวนการผลิต เนื่องจากเครื่องบรรจุน้ำดื่มจะถูกออกแบบมาเพื่อบรรจุของเหลวแบบน้ำดื่มโดยเฉพาะ ทำให้ผู้ประกอบการผลิตโรงงานน้ำดื่ม จำเป็นต้องมองหาเครื่องบรรจุที่สามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับปริมาณของน้ำและรูปร่างของตัวบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด กระป๋อง แก้ว ถัง กล่อง เป็นต้น และอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มต้องตระหนักถึง คือ ความสะอาดและมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำดื่ม

         สำหรับธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ เครื่องบรรจุน้ำดื่ม เพราะถ้าหากมีแค่วัตถุ(น้ำ)ที่เป็นตัวสินค้า แต่ไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำดื่มก็ไม่มีประโยชน์ ซึ่งในมุมมองของคนในยุคปัจจุบันคิดว่าการธุรกิจน้ำดื่ม เป็นธุรกิจที่ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ แต่ทำกำไรได้สูงและสามารถเริ่มทำธุรกิจได้ง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะ แต่แท้จริงแล้วการจะทำธุรกิจแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเหมือนที่ที่คิด เพราะการลงทุนทำธุรกิจแต่ประเภทมีความเสี่ยงหมด ดังนั้นหากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างจำเป็นต้องมีการศึกษาความรู้ให้ดีก่อนที่จะคิดลงทุน

ปัจจัยสำคัญก่อนที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจน้ำดื่ม ได้แก่ 
       1. สำรวจความพร้อมของตัวเองนั้น มีศักยภาพหรือคุณสมบัติที่จะทำธุรกิจนี้หรือไม่ 
       2. จำเป็นต้องมีเงินทุนหรือแหล่งสนับสนุนทางด้านการเงินก่อนที่จะลงทุน เพราะเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบอกว่าธุรกิจของเรานั้นจะไปรอดได้หรือไม่ และเงินทุนควรแบ่งไว้ส่วนนึงไว้เป็นเงินหมุนเวียน
       3. ควรมีการศึกษาหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธุรกิจหรือหาประสบการณ์ในการทำธุรกิจนั้นๆ เพราะว่า จะทำให้เราเชื่อมั่นมีแรงผลักดันในการทำธุรกิจ และยังสามารถสร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้าตลอดจนไปถึงการเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและวงการการธุรกิจที่ตนทำ
       4. ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำธุรกิจ เพราะจะมีกำลังไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการ รวมถึงวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างตัวตนให้ผู้บริโภครู้จัก
       5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักบริการ เพราะน้ำดื่มเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งสูงในตลาด 
       6. หาทำเลที่โรงงานผลิตน้ำดื่มที่เหมาะสม โรงงานควรตั้งอยุ่ในพื้นที่ที่มีผู้คนพักอาศัยเยอะ และโรงงานต้องสะอาด การเข้าออกต้องสะดวก เพื่อที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

 

สนใจเครื่องจักรบรรจุน้ำดื่ม
ติดต่อ เอสเคซี แมชชินเนอรี่ บจก.
ดูรายละเอีดยเพิ่มเติม www.skcmachinery.com