บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

           เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตัวแทนบริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ได้เข้าพบและมอบกระเช้าส้มเพื่อสวัสดีปีใหม่ แก่ท่านสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และคณะ ทั้งนี้ยังร่วมกันหารือการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งท่านและคณะยินดีร่วมมือกับทางบริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด เพื่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีให้เติบโตเข้มแข็งยิ่งขึ้นไป