สินค้าอุตสาหกรรม 6 ประเภท มีอะไรบ้าง

สินค้าอุตสาหกรรม 6 ประเภท มีอะไรบ้าง แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร


        สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Products) หรือที่มักเรียกกันว่าผลิตภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม เป็นสินค้าที่นำไปใช้ในกระบวนการผลิตหรือแปรสภาพเพื่อให้ได้สินค้าอีกชนิดหนึ่งเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยสินค้าอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
 

1. วัตถุดิบ (Raw Materials) 
         สินค้าอุตสาหกรรมชนิดนี้เป็นสินค้าที่เกิดจากธรรมชาติหรือการเกษตรกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมต่อไปเพื่อให้ได้ผลผลิตมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป สินค้าอุตสาหกรรมประเภทนี้จึงเป็นสินค้าตั้งต้นในกระบวนการผลิตต่างๆ อาทิเช่น ปลาสดใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำปลา ผลต้นปาล์มใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์ม กุ้งสดใช้ในอุตสาหกรรมการส่งออกอาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น 


2. ถาวรวัตถุ หรือสิ่งติดตั้ง (Raw Materials) 
         สินค้าที่ใช้ในการลงทุน มีราคาสูง คงทนถาวร และมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนาน อาทิเช่น สิ่งปลูกสร้าง อาคารโรรงาน เครื่องฉีดพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก เครื่องกำเนิดไอน้ำสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต โรงไฟฟ้า โรงน้ำตาล หรือเครื่องผสมอาหาร สายพานลำเลียง เครื่องจักรบรรจุสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องล้างขวดอัตโนมัติ เครื่องนับเม็ดยาแบบสั่น


3. เครื่องมือประกอบ (Accessory Equipment) 
         สินค้าอุตสาหกรรมชนิดนี้เป็นสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เช่น แม่แรงยกของ เครื่องมือช่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  บานพับประตูพลาสติก มือหมุนปรับได้ แม่แรงไฮดรอลิค 


4. วัสดุประกอบและชิ้นส่วน (Component Material and Parts) 
         สินค้าที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตมาเรียบร้อยแล้วหรือเป็นสินค้าสำเร็จรูป เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนผลิตเป็นชิ้นงาน อาทิเช่น ชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อเตรียมประกอบเป็นรถยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

 ชิ้นส่วนยานยนยนต์ ยางขอบกระจกบังลมหน้า พลาสติกบังฝุ่นซุ้มล้อ  


5. วัสดุใช้สอยหรือวัสดุสิ้นเปลือง (Supplies)
         สินค้าที่เป็นวัสดุที่ไม่ได้รวมในผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้า อาทิเช่น พาเลทไม้สำหรับการจัดเก็บสินค้าในโรงงาน สายรัดแพ็คกิ้ง โฟมกันกระแทก เทปกาวอุตสาหกรรม ในการบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดส่ง เป็นต้น 

สายรัดโพลีเอสเตอร์ เทปกาวอุตสาหกรรม สายรัดอุตสสาหกรรม


6. บริการอุตสาหกรรม (Service)
       การให้บริการทางอุตสาหกรรม คือ ธุรกิจที่สร้างความสะดวกสบาย ไม่สามารถจับต้องได้เหมือนสินค้าอุตสาหกรรมชนิดอื่น รวมไปถึงบริการบำรุงรักษา บริการติดตั้ง บริการซ่อมแซม และให้คำแนะนำต่างๆ 

ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าปรับเทคนิคตามสภาพการใช้งาน บริการจัดส่งแรงงานภายในประเทศ  งานขนย้ายประกอบติดตั้ง ชุด A-TANK

    

       ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสินค้าอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย ไม่ใช่ผู้บริโภค กระบวนการในการเลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมมีลักษณะเป็นระบบ มีแบบแผน มีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อที่ละเอียด ก่อนการจัดซื้อจะมีการเปรียบเทียบ คุณภาพ ราคา การใช้งาน คุณสมบัติพิเศษ และบริการหลังการขายอย่างรอบคอบ