การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ในยุคดิจิทัล

ความสำคัญของการทำ Digital Marketing

         ปัจจุบันมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีบนมือถือจึงทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม สำหรับการค้นหาสินค้า หรือสั่งซื้อสินค้า จะอาศัยช่องทางออนไลน์มากกว่า Offline ซึ่งผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างหาวิธีการในการขยายช่องทางการขายสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักเพื่อสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวได้ดีและมีความแข็งแกร่งมากกว่าจะสามารถอยู่รอดได้ การทำ Digital Marketing สามารถใช้ได้กับกลุ่มธุรกิจและทุกอุตสาหกรรม ซึ่งการทำการตลาดแบบดิจิทัลนอกจากจะช่วยในการโปรโมทสินค้าและบริการแล้ว ยังสามารถให้บริการลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่ และการใช้โซเชียลมีเดียช่วยให้แบรนด์ต่างๆได้รับการตอบรับเชิงบวกและเชิงลบจากลูกค้าได้โดยตรง ทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงปัญหา ข้อสงสัยของลูกค้า ความพึงพอใจต่อแบรนด์เป็นการช่วยวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนั้นได้ เพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์หรือวิธีการนำเสนอให้สามารถแข่งขันกับคู่ค้าในตลาดได้ต่อไป  

 

         BrandexDirectory เราเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด และเป็นผู้นำด้านการทำการตลาดออนไลน์ เรามีเว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมและผูัประกอบการภาคอุตสาหกรรมไว้ในเว็บ www.brandexdirectory.com ซึ่งมีสินค้ามากกว่า 50,000 รายการ จัดได้ว่าเป็นเว็บไซต์อันดับต้นๆ โดยการจัดอันดับของ Google ของวงการสื่ออุตสาหกรรมไทย ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน เรามีการปรับและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์การตลาดในปัจจุบัน

         ดังนั้นถ้าท่านลงทุนทำโฆษณากับ www.brandexdirectrory.com แหล่งตลาดกลางที่รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิต นำเข้า-จำหน่ายสินค้าและบริการในภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ภาพโฆษณาเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ท่านสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าถึงได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่าย และคุ้มค่า ซึ่งการทำโฆษณากับเราถือเป็นช่องทางที่ดีต่อธุรกิจของท่าน