BrandexDirectory.com เว็บไซต์อุตสาหกรรมต้นของเมืองไทย เราเป็นเว็บไซต์ที่เพิ่มช่องการค้าให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

BrandexDirectory.com เว็บไซต์สินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นของเมืองไทย 
เราเป็นเว็บไซต์ที่เพิ่มช่องการค้าให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

 

 

 

           ในการทำการตลาดแบบเดิมนั้น จะประกอบไปด้วยการตลาดแค่เพียง 4P เท่านั้น แต่เว็บไซต์ของเราจะเพิ่มขึ้นมาอีก 2P คือ Personalization และ Privacy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด ทำให้เจาะกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น เป็นการมัดใจลูกค้าไปในตัวอีกด้วย

           เว็บไซต์ของเราจัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยทำการตลาดออนไลน์ให้กับสินค้าอุตสาหกรรม ปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทุกวัน พร้อมที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้ท่านเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพราะการทำการตลาดไม่ใช่แค่เพียง Offline อีกต่อไป โดยทุกวันนี้การสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่ออื่นๆ ก็ยังคงไม่เพียงพอ อาจจะยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายของท่านได้ไม่ดีเท่ากับ สื่อออนไลน์ เพราะด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปการดำเนินชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไปด้วย การมุ่งหน้าสู่ยุคดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยสังคมออนไลน์บนโลกในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็วขึ้นและประเมินผลได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อออนไลน์เป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายมากขึ้น ในโลกที่มีการแข่งขันที่สูง การตลาดออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่เป็นตัวช่วยในการโฆษณา โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง ด้วยเวลาอันรวดเร็ว และเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก ที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการโฆษณาแบบอื่นๆแล้ว การตลาดออนไลน์นั้นราคาต่ำกว่าการทำการตลาดแบบอื่นๆ ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องสินค้า พนักงานขาย และเว็บไซต์ของเราให้บริการได้ตลอด 24 ชม. ทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

         ทางเราจะช่วยให้ท่านทำการตลาดออนไลน์ให้กับสินค้าอุตสาหกรรม โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของท่าน ไปสู่สายตาของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวก เร็วรวด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้วิธีการที่จะทำธุรกิจก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อตามาให้ทันเทคโนโลยี เราพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อธุรกิจของท่านขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่ยุคดิจิทัล

 

เว็บไซต์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อตลาดสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ 

           โลกตลาดออนไลน์ในสมัยนี้ถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องของความต้องการของตลาด โอกาสซื้อ โอกาสขาย ทำให้ผู้ประกอบสามารถที่จะเข้าหาลูกค้าอย่างทนท่วงทีและในมุมเดียวกัน ผู้ซื้อเองก็สามารถที่จะเข้าหาสินค้าและบริการได้ตลอดเวลาเช่นกัน สินค้าอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่ผุ้ซื้อใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อค่อนข้างนานเนื่องจากสินค้าอุตสาหกรรมนั้นมีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ผู้ซื้อจึงต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ทำให้สินค้าอุตสาหกรรมที่อยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตมีความได้เปรียบกว่าสินค้าที่ไม่ได้ทำการตลาดออนไลน์เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป