VDO ADVERTISING

สื่อสารเรื่องราวของธุรกิจ และสินค้า-บริการด้วย ด้วย VDO และ Motion Graphic เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสการตลาดด้วยการเข้าถึงลูกค้า และโปรโมทได้หลากหลายช่องทาง ทั้งโลกออนไลน์ และสื่ออื่นๆ

 • คุณภาพ
 • สร้างสรรค์
 • ในราคาเหมาะสม
 • VDO PRESENTATION

  แนะนำองค์กรพร้อมถ่ายทำและบรรยาย

  Business Presentation

  แนะนำธุรกิจใช้ภาพประกอบพร้อมบรรยาย

  Product Review

  แนะนำสินค้าจุดเด่นใช้ภาพเล่าเรื่องแบบน่าสนใจ

  Instruction Manual

  แนะนำวิธีการใช้งานเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยขายสินค้า

  Motion Graphic Presentation

  สร้างการจดจำด้วยการเล่าเรื่องผ่านงานดีไซน์

  พิเศษ !! ออนไลน์ผ่าน Youtube Channel " Brandex Channel " ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย