เราคือทีมงาน บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด

ผู้ผลิตสื่อไดเร็กทอรี่รายปี The Catalogue และ Thailand PocketPages และผลิตสิ่งพิมพ์ภาษาท้องถิ่น AEC GATEWAY แจกจ่ายให้แก่นักธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ด้านตลาดอุตสาหกรรมมากว่า 18 ปี บริษัทฯ เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าเข้าสู่ตลาดในทุกภูมิภาคและไม่หยุดที่จะพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ 

 

ทีมงานผู้บริหาร บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด

ชาฎา โกจารย์ศรี
( Managing Director )

การให้บริการเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการ สำหรับบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าทุกท่าน เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและฝึกอบรมบุคลากรให้เข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อความรวดเร็วและความแม่นยำของข้อมูลที่สื่อสาร ในรูปแบบการให้บริการ Smart Selling and Internet Marketing Solution Management (SSIM) คือ การขายและให้บริการด้านการตลาดแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้เพื่อให้สินค้าของลูกค้าเข้าสู่ผู้ซื้อได้ทันที  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า บริษัทฯ มีความนิยมที่จะพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และสามารถขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในภาคอุตสาหกรรมได้จริง ซึ่งประเด็นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ BRANDEX DIRECTORY ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าจวบจนปัจจุบันได้

 

มัณฑิตา นิลพันธ์
( Sales Division )
เราสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า เพื่อให้ได้รับสิ่งที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ธุรกิจมากที่สุด                      

 

 

ประยูร บุญชอบ 
(
Sales Division )
เราพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีสุดและตรงความต้องการของคุณ

 

 

 

 

  


พงศเพชร มีทรัพย์ 
( Senior Programmer )

เราเป็นนักพัฒนาด้านระบบไอที
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และปรับใช้นวัตกรรมไปพร้อมกับสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง

 

 


 

ชลธิสา สมาน
( Digital Marketing Supervisor )

ทีมของเราพร้อมผลักดันโซลูชั่นด้านสื่อโฆษณา สร้างสรรค์บทความ และส่งเสริมการตลาดยุคใหม่ เพื่อเข้าถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็ว

 

อิทธิพล ชนช้าง
( Production Master )

ความคิดสร้างสรรค์ ความประณีตและความสมดุล คือองค์ประกอบหลักของงานสื่อโฆษณาที่เราถ่ายทอด และส่งผ่าน ไปยังผู้รับสารได้อย่างลงตัว

อมรรัตน์ รูปสวย
( Administrative Supervisor )

งานธุรการบัญชี และบริหารบุคลากร ถือเป็นหัวใจขององค์กร เราพร้อม ผลักดัน และให้การสนับสนุนทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น  

 

จารุสิริ ผิวเกลี้ยง / อัฟนาน อับดุลเลาะห์
( Marketing & Event )
หัวใจสำคัญของการตลาด คือ การเข้าถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ พร้อมทั้งขยาย ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ