จำนวน 9 รายการ

เครื่องรีดตะกอน

              เครื่องรีดตะกอนใช้ในการรีดตะกอนแบบต่อเนื่องในระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเครื่อง มือที่ใช้ในการรีดน้ำออกจากตะกอน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการตะกอน อีกทั้งง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษาคุ้มค่ากับการลงทุน เหมาะสำหรับโรงงานที่มีเนื้อที่จำกัด ความแห้งของน้ำตะกอนอยู่ที่ 16 % - 50 %ขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของน้ำตะกอนเข้า

ลักษณะการใช้งาน : ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม , บ่อน้ำหรือสระที่ต้องการนำตะกอนมาใช้งาน

เครื่องรีดตะกอน

เครื่องรีดตะกอน, จำหน่ายเครื่องรีดตะกอน, ระบบบำบัดน้ำเสีย ซี.มาสเตอร์ เซอร์วิส

เครื่องรีดตะกอนใช้ในการรีดตะกอนแบบต่อเนื่องในระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเครื่อง มือที่ใช้ในการรีดน้ำออกจากตะกอน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการตะกอน อีกทั้งง่ายต่อการใช้งาน และการบำรุงรักษาคุ้มค่ากับการลงทุน เหมาะสำหรับโรงงานที่มีเนื้อที่จำกัด ความแห้งของน้ำตะกอนอยู่ที่ 16 % - 50 % ขึ้นอยู่กับชนิดและ ลักษณะของน้ำตะกอนเข้า
 
ลักษณะการใช้งาน : ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม , บ่อน้ำหรือสระที่ต้องการนำตะกอนมาใช้งาน
 
บริการ "ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง บำรุงรักษารายปี" พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ปั๊มที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย และปั๊มสำหรับอุตสาหกรรม มากมายหลายยี่ห้อ ตลอดจนบริการจัดสร้าง ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังรับงานเหล็กงานสแตนเลส อาทิ งานตามแบบ งานสร้าง ถังเหล็ก ถังสแตนเลส งานโครงสร้างทั่วไป ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มานานประกอบกับการบริหารงานที่ทันสมัยเพื่อสร้างความ สะดวก รวดเร็วในการให้บริการ เรายึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านความเร็วในการบริการ คุณภาพของผลงาน และสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
บริการของเรา
 • จำหน่าย และ ให้การบริการติดตั้ง ปั๊มน้ำทุกชนิด ปั๊มระบบบัดน้ำเสีย ปั๊มโรงงานอุสาหกรรม ปั๊มน้ำในบ้าน 
 • งานซ่อมบำรุง ปรับปรุง พร้อมให้คำปรึกษาด้านระบบ บำบัดน้ำเสีย 
 • ควบคุม ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสีย และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
 • รับออกแบบ ผลิตอุปกรณ์ ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 
 

เครื่องอัดตะกอน

 

                เครื่องอัดตะกอนใช้ในการจัดการตะกอนในระบบน้ำเสีย หรือการกรองในกระบวนการผลิตแป้งและน้ำตาลช่วยแยกปริมาณตะกอนออกจากน้ำ ลักษณะการทำงาน อาศัยแรงดันลมอัด อัดตะกอนผสมน้ำผ่านผ้ากรอง FILTERเพื่อแยกปริมาณตะกอนให้ออกจากน้ำ ทำให้น้ำที่ผ่าน เครื่องอัดตะกอน FILTER PRESS มีปริมาณตะกอนน้อยลง หลังจากนั้น ปริมาณตะกอนที่มีอยู่ในเครื่องอัดตะกอนจะถูกรวบรวมเพื่อง่ายต่อการกำจัดต่อ ไป โดยน้ำตะกอนจะถูกสูบเข้ามาในเครื่องจนเต็มแล้วจึงแกะตะกอนแห้งออขนาดของ เครื่องจะขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นกรองโดยมีขนาดตั้งแต่ 10 ลิตร ถึง 10,000 ลิตรความแห้งของน้ำตะกอนอยู่ที่ 25 % - 70 % ขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของน้ำตะกอนเข้า

ลักษณะการใช้งาน : ระบบบำบัดของเสีย , อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ทำแป้งขนมจีน น้ำตาล เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไปของเครื่องอัดตะกอน
                 ระบบอัดตะกอนที่นำมาติดตั้งจะต้องเหมาะสมสำหรับใช้อัดตะกอนที่เกิดจากกระบวน การบำบัดน้ำทิ้งทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็นแบบชนิดที่คงทนและเหมาะสมกับการทำงานที่แรงดันสูง (High Pressure Filter Press) เพื่อให้ตะกอนที่ผ่านจากการอัดมีความแห้งเพียงพอจับตัวเป็นแผ่นหรือก้อน (Dry Cake) เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ต้องการนี้ จะต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องอัดตะกอนและเครื่องสูบตะกอนที่ได้มาตรฐาน รับรองคุณภาพ TFQS (Thai Foundation Quality System) ระบบการบำบัดตะกอนนี้จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็น คือ เครื่องอัดตะกอน (Filter Press) เครื่องสูบตะกอน (Sludge Feed Pump) ระบบควบคุม (Control System) ระบบคันโยกปิด-เปิดแบบไฮดรอลิก และเครื่องเตรียมและสูบจ่ายโพลิเมอร์ (Polyelectrolyte Make-Up and Dosing Unit) และท่อภายในระบบ

เครื่องอัดตะกอนจะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

 • สามารถ อัดบีบตะกอนเหลวเข้าได้ในอัตราไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อรอบการทำงาน ให้ได้กากตะกอนแห้ง (Cake) ไม่น้อยกว่า 360 ลิตรต่อรอบการทำงาน
 • ต้องรองรับแรงความดันขณะใช้งานได้สูงที่ระดับไม่ต่ำกว่า 7 บาร์
 • มีขนาดหน้าตัดของแผ่นกรอง (Filter Plate) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 630 มม. X 630 มม.
 • พื้นที่ผิวการกรองต้องไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม.
 • ขนาดของช่องว่างภายในแผ่นกรองจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.
 • กากตะกอนแห้ง (Dry Cake Content) ที่ผ่านการอัดแล้วจะต้องมีความแห้งไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักต่อน้ำหนัก (w/w)

ระบบกำจัดกลิ่น

 

 • ระบบกำจัดกลิ่น (Air PolutionTreatment)

 

ระบบกำจัดกลิ่นในที่นี้ หมายถึง กลิ่นที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิต ในบางครั้งเราเรียกว่าอากาศเสีย การออกแบบระบบระบายอากาศเสียไม่ยุ่งยากเลย เพราะเราสามารถคำนวณหาขนาดให้เหมาะสมกับระบบ คือเหมาะสมกับปริมาณอากาศเสีย โดยจะต้องมีความเร็วของอากาศให้เหมาะสมตามค่าที่แนะนำไว้ในคู่มือ ในบางครั้งกระบวนการผลิต อากาศเสียที่เกิดจะต้องถูกดูดย่าน Hood ชนิดต่างๆ กันตามความเหมาะสมกับหน้างาน จึงจำเป็นจะต้องออกแบบ Hood ก่อน เมื่อทราบปริมาณของอากาศจึงนำปริมาณของอากาศมาออกแบบท่อ เมื่อทราบขนาดของท่อแล้วจึงจะคำนวรหาความต้านทานของระบบได้ เราก็จะสามารถหาขนาดของพัดลมได้ หลังจากนั้นก็จะมาผ่านเครื่องกำจัด ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี แล้วแต่ความเหมาะสมของหน้างาน เช่น

-          ระบบการดูดซึม (Gas Absorption) การดูดซับ (Adsorbent Materials) สารที่ดูดซับในทางอุตสาหกรรมได้แก่ แอ็คทิเวตเตดคาร์บอน , ซิลิกาเจล , อลูมินาออกไซด์ และซีโอไลด์

-          ระบบการกำจัดแบบใช้การเผา (Combustion) เป็นการควบคุมการปล่อยสารประกอบระเหยอินทรีย์ (Volatile Organic Compounds) จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยระบบการเผาไหม้จะแบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนติดไฟ และโซน Oxidation สารไอระเหยอินทรีย์สามารถถูกออกซิไดซ์ (Oxidise)ให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) และ น้ำ (H2O)