จำนวน 5 รายการ

แพล้นยุ้ง

0 0

ชื่อเรียกทั่วไป (ภาษาไทย)

แพล้นยุ้ง

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว เหมาะสำหรับพื้นที่แนวยาว ลูกค้ามีรถตักอยู่แล้ว 

 

 

แพล้นสายพาน แบบ 2

0 0

ชื่อเรียกทั่วไป (ภาษาไทย)

แพล้นสายพาน แบบ 2

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว

 

แพล้นยุ้ง

0 0

 

ชื่อเรียกทั่วไป (ภาษาไทย)

แพล้นยุ้ง

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ ลูกค้ามีรถตักอยู่แล้ว

 

แพล้นสเตชั่น, แพล้นกำแพงหินทราย,แพล้นป้อมโกย

0 0

ชื่อเรียกทั่วไป (ภาษาไทย)

แพล้นสเตชั่น, แพล้นกำแพงหินทราย,แพล้นป้อมโกย

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว 

 

แพล้นสายพาน แบบ1

0 0

ชื่อเรียกทั่วไป (ภาษาไทย)

แพล้นสายพาน แบบ1

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว