จำนวน 12 รายการ

ตะขอสับโซ่อัลลอยด์

0 0

 

        ตะขอสับโซ่อัลลอยด์ใช้ในการปรับระดับโซ่สลิงให้ได้ระดับความสั้นและยาวตามความต้องการของผู้ใช้งาน ลักษณะของตะของสับโซ่มีละกษณะแบนและออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการเชื่อมต่อหรือล็อคอุปกรณ์โซ่

 

 

 

 

  • ทำมาจากเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ได้รับการหลอมและผ่านกระบวนการความร้อนสูง
  • มีขนาด 6มม. ถึง 13มม. มีความหลากเพราะเราสามารถเลือกตะขอสับโซ่ที่ล็อคหรือปรับระดับโซ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีเครื่องหมาย หรือ ตีตราการรับน้ำหนักด้วย ตัวอักษร WLL หรือ CE
  • ไม่ควรใช้ตะขอสับโซ่อัลลอยด์ผิดขนาดเพราะอาจจะทำให้สินค้าของท่าเกิดการสูญเสียหรือชำรุดได้รวดเร็ว
  • ทางเราสามารถออกใบรับรองได้หากทางลูกค้าต้องการ

ตะขอหมุนอิสระ

0 0

ตะขอหมุนอิสระ

    1.หมุนตะขอไปด้านที่เหมาะสมหรือถูกต้องที่ท่านต้องการจะใช้งาน

    2.ตะขอเซฟตี้จะปิดอัตโนมัติหลังจากถูกใช้งาน

    3.ในระหว่างการใช้งานตะขอเซฟตี้จะไม่สามารถเปิดได้เพื่อความมั่นคงและแข็งแรง

    4.ได้รับการทดสอบตามเกณฑ์การวัดของตัวตะขอ(สามารถสอบถามขนาดและน้ำหนักกับทาง หจก.ก้วงโลหะกิจ)

    5.ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตตะขอชั้นนำของประเทศจีน

ข้อควรระวัง

        ถ้าห่วงโซ่มีปัญหาหรือมีการชำรุดควรรีบปรึกษาทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายเพื่อนดำเนินการซ่อมหรือวิธีบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเผื่อที่จะต่ออายุตัวอุปกรณ์ให้ได้นานที่สุด อย่าใช้งานเกินกว่าน้ำหนักที่กำหนดของขนาดตะขอ