จำนวน 10 รายการ

รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง รุ่น GTBZ20

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง
รุ่น : GTBZ20
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง SINOBOOM ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อใช้ในทำงานเหนือสิ่งกีดขวาง ที่เข้าถึงยาก สำหรับโกดัง คลังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมถึงห้างร้าน โมเดิร์นเทรด

รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง รุ่น GTBZ26

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง
รุ่น : GTBZ26
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง SINOBOOM ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อใช้ในทำงานเหนือสิ่งกีดขวาง เข้าถึงยาก สำหรับโกดัง คลังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ

รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง รุ่น GTBZ28J

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง
รุ่น : GTBZ28J
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง ใช้เป็นรถตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง รวมถึงใช้ซ่อมไฟแสงสว่างตามถนนตรอก ซอย สวนสาธารณะ รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง หรือ รถกระเช้าแบบบูมตรง telescopic boomlift, TELESCOPIC BOOM

รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง รุ่น GTBZ30

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง
รุ่น : GTBZ30
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
จำหน่าย เช่า พร้อมบริการหลังการขาย รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง หรือ รถกระเช้าแบบบูมตรง telescopic boomlift, TELESCOPIC BOOM

รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง รุ่น GTBZ32J

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง
รุ่น : GTBZ32J
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง SINOBOOM ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อใช้ในทำงานเหนือสิ่งกีดขวาง เข้าถึงยาก สำหรับโกดัง คลังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ

รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง รุ่น GTBZ36

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง
รุ่น : GTBZ36
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง SINOBOOM ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อใช้ในทำงานเหนือสิ่งกีดขวางที่ เข้าถึงยาก สำหรับโกดัง คลังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ

รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง รุ่น GTBZ38J

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง
รุ่น : GTBZ38J
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง SINOBOOM ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อใช้ในทำงานเหนือสิ่งกีดขวาง เข้าถึงยาก สำหรับโกดัง คลังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ

รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง รุ่น GTBZ40

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง
รุ่น : GTBZ40
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง SINOBOOM ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อใช้ในทำงานเหนือสิ่งกีดขวาง เข้าถึงยาก สำหรับโกดัง คลังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ

รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง รุ่น GTBZ42J

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง
รุ่น : GTBZ42J
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง SINOBOOM ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อใช้ในทำงานเหนือสิ่งกีดขวาง เข้าถึงยาก สำหรับโกดัง คลังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง 

รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง รุ่น GTBZ22J

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง
รุ่น : GTBZ22J
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง รุ่น GTBZ22J