จำนวน 35 รายการ

รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ รุ่น GTZZ14EJ

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ
รุ่น : GTZZ14EJ
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง หรือ รถกระเช้าแบบบูมตรง telescopic boomlift, TELESCOPIC BOOM

รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ รุ่น GTZZ15J

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ
รุ่น : GTZZ15J
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมแซด รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ หรือกระเช้าบูมพับ จัดอยู่ประเภท articulating boom lift เป็นรถกระเช้าบูมลิฟท์ ทำงานเหนือสิ่งกีดขวาง ที่เข้าถึงยาก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างปลอดภัย

รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ รุ่น GTZZ15

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ
รุ่น : GTZZ15
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ หรือกระเช้าบูมพับ รถกระเช้าบูมแซด จัดอยู่ประเภท articulating boom lift เป็นรถกระเช้าบูมลิฟท์ ทำงานเหนือสิ่งกีดขวางที่ เข้าถึงยาก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างปลอดภัย

รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ รุ่น GTZZ16EJ

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ
รุ่น : GTZZ15J
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ หรือกระเช้าบูมพับ รถกระเช้าบูมแซด แล้วแต่เรียกชื่อ เป็นรถกระเช้าบูมลิฟท์ ทำงานเหนือสิ่งกีดขวาง ที่เข้าถึงยาก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างปลอดภัย

รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ รุ่น GTZZ25J

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ
รุ่น : GTZZ25J
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ SINOBOOM ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อใช้ในทำงานเหนือสิ่งกีดขวาง เข้าถึงยาก สำหรับโกดัง คลังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมถึงห้างร้าน โมเดิร์นเทรด

รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ รุ่น GTZZ18J"

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ
รุ่น : GTZZ18J
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมแซดใช้ในงานเกี่ยวกับความสูงทุกชนิด อาทิ ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรม รวมถึงงานระบบโครงสร้างอาคาร โกดัง เป็นต้น

รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ รุ่น GTZZ14EJ

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าบูมยืดแขนงอ
รุ่น : GTZZ14EJ
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าบูมยืดแขนตรง SINOBOOM ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อใช้ในทำงานเหนือสิ่งกีดขวาง เข้าถึงยาก สำหรับโกดัง คลังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง 

รถกระเช้าขากรรไกร รุ่น GTJZ0818D

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าขากรรไกร
รุ่น : GTJZ0818D
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าแบบขากรรไกร Scissor Lift ใช้ในงานจัดเก็บสินค้า หรืองานจัดเรียงสินค้าและผลิตภัณฑ์

รถกระเช้าขากรรไกร รุ่น GTJZ0812

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าขากรรไกร
รุ่น : GTJZ0808
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าแบบขากรรไกรจะเคลื่อนที่ตามแนวราบ ขึ้นลงแนวดิ่ง มีระบบการทำงานลักษณะคล้ายขากรรไกร ถูกดันด้วยกระบอกไฮดรอลิก เคลื่อนที่ขึ้นลง ตัวกระเช้าที่ถูกติดตั้งไว้ด้านบนก็จะเคลื่อนที่ตามระดับยืดหรือหด สามารถใช้งานทั้งพื้นผิวเรียบหรือขรุขระเหมาะ สำหรับงาน ภายในและภายนอกอาคาร 

รถกระเช้าขากรรไกร รุ่น GTJZ0808

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าขากรรไกร
รุ่น : GTJZ0808
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าขากรรไกร เหมาะะสำหรับทำงานภายในอาคาร โกดัง และในสถานที่แคบๆ

รถกระเช้าขากรรไกร รุ่น GTJZ0612

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าขากรรไกร
รุ่น : GTJZ0612
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าแบบขากรรไกรจะเคลื่อนที่ตามแนวราบ ขึ้นลงแนวดิ่ง มีระบบการทำงานลักษณะคล้ายขากรรไกร ถูกดันด้วยกระบอกไฮดรอลิก เคลื่อนที่ขึ้นลง ตัวกระเช้าที่ถูกติดตั้งไว้ด้านบนก็จะเคลื่อนที่ตามระดับยืดหรือหด สามารถใช้งานทั้งพื้นผิวเรียบหรือขรุขระเหมาะ สำหรับงาน ภายในและภายนอกอาคาร

รถกระเช้าขากรรไกร รุ่น GTJZ0608M

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าขากรรไกร
รุ่น : GTJZ0608M
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าแบบขากรรไกรจะเคลื่อนที่ตามแนวราบ ขึ้นลงแนวดิ่ง มีระบบการทำงานลักษณะคล้ายขากรรไกร ถูกดันด้วยกระบอกไฮดรอลิก เคลื่อนที่ขึ้นลง ตัวกระเช้าที่ถูกติดตั้งไว้ด้านบนก็จะเคลื่อนที่ตามระดับยืดหรือหด สามารถใช้งานทั้งพื้นผิวเรียบหรือขรุขระเหมาะ สำหรับงาน ภายในและภายนอกอาคาร 

รถกระเช้าขากรรไกร รุ่น GTJZ0608S

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าขากรรไกร
รุ่น : GTJZ0608S
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าแบบขากรรไกรจะเคลื่อนที่ตามแนวราบ ขึ้นลงแนวดิ่ง มีระบบการทำงานลักษณะคล้ายขากรรไกร ถูกดันด้วยกระบอกไฮดรอลิก เคลื่อนที่ขึ้นลง ตัวกระเช้าที่ถูกติดตั้งไว้ด้านบนก็จะเคลื่อนที่ตามระดับยืดหรือหด สามารถใช้งานทั้งพื้นผิวเรียบหรือขรุขระเหมาะ สำหรับงาน ภายในและภายนอกอาคาร 

รถกระเช้าขากรรไกร รุ่น GTJZ0408M

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าขากรรไกร
รุ่น : GTJZ0408M
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าแบบขากรรไกรจะเคลื่อนที่ตามแนวราบ ขึ้นลงแนวดิ่ง มีระบบการทำงานลักษณะคล้ายขากรรไกร ถูกดันด้วยกระบอกไฮดรอลิก เคลื่อนที่ขึ้นลง ตัวกระเช้าที่ถูกติดตั้งไว้ด้านบนก็จะเคลื่อนที่ตามระดับยืดหรือหด สามารถใช้งานทั้งพื้นผิวเรียบหรือขรุขระเหมาะ สำหรับงาน ภายในและภายนอกอาคาร 

รถกระเช้าขากรรไกร รุ่น GTJZ0608

0 0

ชื่อ : รถกระเช้าขากรรไกร
รุ่น : GTJZ0608
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถกระเช้าแบบขากรรไกรจะเคลื่อนที่ตามแนวราบ ขึ้นลงแนวดิ่ง มีระบบการทำงานลักษณะคล้ายขากรรไกร ถูกดันด้วยกระบอกไฮดรอลิก เคลื่อนที่ขึ้นลง ตัวกระเช้าที่ถูกติดตั้งไว้ด้านบนก็จะเคลื่อนที่ตามระดับยืดหรือหด สามารถใช้งานทั้งพื้นผิวเรียบหรือขรุขระเหมาะ สำหรับงาน ภายในและภายนอกอาคาร