จำนวน 55 รายการ

รถยกดีเซล ขนาด 3 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD30T3CZ

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 3 ตัน เกียร์อัตโนมัติ
รุ่น : FD30T3CZ
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 3 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD30T3CZ

รถยกดีเซล ขนาด 2 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD20T3CZ

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 2 ตัน เกียร์อัตโนมัติ
รุ่น : FD20T3CZ
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 2 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD20T3CZ

รถยกดีเซล ขนาด 2.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD25T3CZ

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 2.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ
รุ่น : FD25T3CZ
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 2.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD25T3CZ

รถยกดีเซล ขนาด 4.5 ตัน เกียร์คลัช รุ่น FD45C9

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 4.5 ตัน เกียร์คลัช 
รุ่น : FD45C9
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 4.5 ตัน เกียร์คลัช รุ่น FD45C9

รถยกดีเซล ขนาด 4.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD45T9

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 4.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ
รุ่น : FD45T9
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 4.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD45T9

รถยกดีเซล ขนาด 5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD50T9

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ
รุ่น : FD50T9
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD50T9

รถยกดีเซล ขนาด 3.5 ตัน เกียร์คลัช รุ่น FD35C9

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 3.5 ตัน เกียร์คลัช
รุ่น : FD35C9
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 3.5 ตัน เกียร์คลัช รุ่น FD35C9

 

รถยกดีเซล ขนาด 3.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD35T9

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 3.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ
รุ่น : FD35T9
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 3.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD35T9

 

รถยกดีเซล ขนาด 4 ตัน เกียร์คลัช รุ่น FD40C9

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 4 ตัน เกียร์คลัช
รุ่น : FD40C9
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 4 ตัน เกียร์คลัช รุ่น FD40C9

รถยกดีเซล ขนาด 4 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD40T9

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 4 ตัน เกียร์อัตโนมัติ
รุ่น : FD40T9
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 4 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD40T9

รถยกดีเซล ขนาด 6 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD60Z8

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 6 ตัน เกียร์อัตโนมัติ
รุ่น : FD60Z8
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 6 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD60Z8

 

รถยกดีเซล ขนาด 8 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD80Z8

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 8 ตัน เกียร์อัตโนมัติ
รุ่น : FD80Z8
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 8 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD80Z8

รถยกดีเซล ขนาด 7 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD70Z8

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 7 ตัน เกียร์อัตโนมัติ
รุ่น : FD70Z8
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 7 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD70Z8

รถยกดีเซล ขนาด 10 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD100Z8

0 0

ชื่อ : รถยกดีเซล ขนาด 10 ตัน เกียร์อัตโนมัติ
รุ่น : FD100Z8
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รถยกดีเซล ขนาด 10 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD100Z8

รถยกดีเซล ขนาด 12 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD120-3

0 0

 

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 12 ตัน เกียร์อัตโนมัติ