จำนวน 38 รายการ

เครนขาสูงแบบข้างเดียว

0 0

ชื่อ : เครนขาสูงแบบข้างเดียว
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครนขาสูงแบบข้างเดียว

เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่

0 0

ชื่อ : เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่

เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่

0 0

ชื่อ : เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่

เครนขาสูง

0 0

ชื่อ : เครนขาสูง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครนขาสูง

เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่

0 0

ชื่อ : เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่

เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว

0 0

ชื่อ : เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว

เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง

0 0

ชื่อ : เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง

เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน

0 0

ชื่อ : เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน

เครนติดผนังยื่นแขนยก

0 0

ชื่อ : เครนติดผนังยื่นแขนยก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครนติดผนังยื่นแขนยก

ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ MD 125

0 0

ชื่อ : ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ
รุ่น : MC 125
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
- ความสูง 30 เมตร     
- ความยาวแขน 57.5 เมตร
- รับน้ำหนักยกที่โคนแขน  6 ตัน
- รับน้ำหนักยกที่ปลายแขน 1.4  ตัน

ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ SP 205

0 0

ชื่อ : ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ
รุ่น : SP 205
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
- ความสูง 30 เมตร     
- ความยาวแขน 60 เมตร
- รับน้ำหนักยกที่โคนแขน 10 ตัน
- รับน้ำหนักยกที่ปลายแขน  2.4 ตัน

ทาวเวอร์เครนแบบบูมกระดก JL146-10

0 0

ชื่อ : ทาวเวอร์เครนแบบบูมกระดก
รุ่น : JL 146-10
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
- ความสูง 30 เมตร     
- ความยาวแขน 50 เมตร
- รับน้ำหนักยกที่โคนแขน 10 ตัน
- รับน้ำหนักยกที่ปลายแขน 2.0 ตัน

ทาวเวอร์เครนแบบบูมกระดก JL 66-5

0 0

ชื่อ : ทาวเวอร์เครนแบบบูมกระดก
รุ่น : JL 66-5
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
- ความสูง 30 เมตร     
- ความยาวแขน 40 เมตร
- รับน้ำหนักยกที่โคนแขน 5 ตัน
- รับน้ำหนักยกที่ปลายแขน 1.5 ตัน

ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ MC 120

0 0

ชื่อ : ทาวเวอร์เครนแบบแขนราบ
รุ่น : MC 120
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
- ความสูง 30 เมตร     
- ความยาวแขน 55 เมตร
- รับน้ำหนักยกที่โคนแขน 6 ตัน
- รับน้ำหนักยกที่ปลายแขน 1.6 ตัน

ทาวเวอร์เครนแบบบูมกระดก UTL 66-6

0 0

ชื่อ : ทาวเวอร์เครนแบบบูมกระดก
รุ่น : UTL 66-6
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
- ความสูง 30 เมตร     
- ความยาวแขน 40 เมตร
- รับน้ำหนักยกที่โคนแขน 5 ตัน
- รับน้ำหนักยกที่ปลายแขน 1.5 ตัน