จำนวน 304 รายการ

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก WHS 0812 RB

0 0

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก WHS 0812 RB

คำอธิบายสินค้า : พาเลท 6 คานหน้าทึบ 800*1200*150 มม.
รูปแบบ : 6 รันเนอร์
ฐานรองรับ : ช่องหน้าต่าง
ขนาด กว้างxยาวxสูง (mm) : 800x1200x150
วัสดุ : HDPE
น้ำหนักรองรับขณะไม่เคลื่อนย้าย (kg) : 4500
น้ำหนักรองรับขณะเคลื่อนย้าย (kg) : 2000
น้ำหนักรองรับบนชั้นวาง (kg) : 500

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก WHL 1212 HY

0 0

WHL 1212 HY
รายละเอียด: 1200 * 1200 * 160 มม
สไตล์: 5 รันเนอร์
การสนับสนุนด้านล่าง: ขา 5 แนว
ขนาด WxLxH (มม.): 1200x1200x160
วัสดุ: HDPE

การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.):  6000
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 2000
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): 1000

 

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png N/A

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก PHV 1212 RB

0 0

PHV 1212 RB
รายละเอียด: พาเลท 9 ขา 1200 * 1200 * 170 มม.
สไตล์: วางเรียงกันได้
รองรับด้านล่าง: ขา 9 ก้อน
ขนาด WxLxH (มม.): 1200x1200x170
วัสดุ: HDPE

การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.):  7000
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 2000
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): 700

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png 4 way

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก GHS 1012 RBN

0 0

GHS 1012 RBN
รายละเอียด: พาเลทหน้าทึบ 3 ขา -N 1000 * 1200 * 170 มม.
สไตล์: 3 รันเนอร์
การสนับสนุนด้านล่าง: ขา 3 แนว
ขนาด WxLxH (มม.): 1000x1200x170
วัสดุ: HDPE

การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.):  10000
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 2000
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): 1200

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png 2 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก EHV 1012 PT

0 0

EHV 1012 PT
รายละเอียด: 1000 * 1200 * 170 มม.
สไตล์: 3 รันเนอร์
การสนับสนุนด้านล่าง: ขา 3 แนว
ขนาด WxLxH (มม.): 1000x1200x170
วัสดุ: HDPE

การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.):  6000
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 2000
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): 1000

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png2 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png2 way

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก EHT 1212 RB

0 0

EHT 1212 RB
รายละเอียด: พาเลท 1200 * 1200 * 170 มม.
สไตล์: 3 รันเนอร์
การสนับสนุนด้านล่าง: ขา 3 แนว
ขนาด WxLxH (มม.): 1200x1200x170
วัสดุ: HDPE

การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.):  6000
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 2000
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): 1000

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png 2 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png 2 way

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก EHS 1212 PT

0 0

EHS 1212 PT
รายละเอียด: 1200 * 1200 * 170 มม
สไตล์: 3 รันเนอร์
การสนับสนุนด้านล่าง: ขา 3 แนว
ขนาด WxLxH (มม.): 1200x1200x170
วัสดุ: HDPE

การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.):  6000
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 2000
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): 1000

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png 2 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png 2 way

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก DHS 1113 ST

0 0

DHS 1113 ST
รายละเอียด: พาเลทหน้าทึบ 1100 * 1300 * 160 มม.
สไตล์: ใช้งาน 2 หน้า
ด้านล่างรองรับ: วาง 2 หน้า
ขนาด WxLxH (มม.): 1100x1300x160
วัสดุ: HDPE
การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.):  6000
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 2000
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): 1000

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png N/A
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png N/A

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก DHS 1113 RB

0 0

DHS 1113 RB
รายละเอียด: พาเลทหน้าทึบ 1100 * 1350 * 165 มม.
สไตล์: ใช้งาน 2 หน้า
ด้านล่างรองรับ: วาง 2 หน้า
ขนาด WxLxH (มม.): 1100x1350x165
วัสดุ: HDPE
การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.):  7000
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 2000
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): 1000

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png N/A
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png N/A

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก DHS 1012 RBH18

0 0

DHS 1012 RBH18
รายละเอียด: พาเลทหน้าทึบ 1000 * 1200 * 180 มม.
สไตล์: ใช้งาน 2 หน้า
ด้านล่างรองรับ: วาง 2 หน้า
ขนาด WxLxH (มม.): 1000x1200x180
วัสดุ: HDPE
การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.):  10000
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 2500
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): 120

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png N/A
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png N/A

พาเลทหน้าเดียว WMV-N 1012 NEO

0 0

WMV-N 1012 NEO
รายละเอียด: พาเลท 1000 * 1200 * 150
สไตล์: 6 รันเนอร์
รองรับด้านล่าง: ช่องหน้าต่าง
ขนาด WxLxH (มม.): 1000x1200x150
วัสดุ: HDPE
การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.):  4500
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 1000
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): N/A

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png N/A

พาเลทหน้าเดียว WMS 1212 BV

0 0

WMS 1212 BV
รายละเอียด: พาเลท 6 คานหน้าทึบ 1200 * 1200 * 155 มม.
สไตล์: 6 รันเนอร์
รองรับด้านล่าง: ช่องหน้าต่าง
ขนาด WxLxH (มม.): 1200x1200x155
วัสดุ: HDPE
การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.): 4500
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 1500
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): 600

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png N/A

พาเลทหน้าเดียว PMS 0810 NR

0 0

PMS 0810 NR
รายละเอียด: พาเลทหน้าทึบ 800 * 1000 * 150 มม.
สไตล์: วางเรียงกันได้
รองรับด้านล่าง: ขา 9 ก้อน
ขนาด WxLxH (มม.): 800x1000x150
วัสดุ: HDPE

การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.):  4500
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 1000
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): N/A

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png 4 way

พาเลทหน้าเดียว NMS 1012 NR

0 0

NMS 1012 NR
รายละเอียด: พาเลทหน้าทึบ 1000 * 1200 * 160 มม.
สไตล์: ซ้อนกันได้
รองรับด้านล่าง: ขา 9 ก้อน
ขนาด WxLxH (มม.): 1000x1200x160
วัสดุ: PP

การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.):  3000
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 1500
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): N/A

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png 4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png 4 way

พาเลทหน้าเดียว NLV 1012 NR

0 0

NLV 1012 NR
รายละเอียด: พาเลท 1000 * 1200 * 133 มม.
สไตล์: ซ้อนกันได้
รองรับด้านล่าง: ขา 9 ก้อน
ขนาด WxLxH (มม.): 1000x1200x133
วัสดุ: PP
การรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ (กก.):  2000
การรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (กก.): 1000
การรับน้ำหนักเมื่อวางบนแร็ค (กก.): N/A

 • http://dino-plus.com/images/product/option1.png4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option2.png4 way
 • http://dino-plus.com/images/product/option3.png