จำนวน 58 รายการ

HG-3609 ลูกล้อบานเลื่อน

0 0

HG-3609 ลูกล้อบานเลื่อน

Bathroom chain wheel

HG-3610 ลูกล้อบานเลื่อน

0 0

HG-3610 ลูกล้อบานเลื่อน

Bathroom chain wheel

HG-3613 ลูกล้อบานเลื่อนกระจก

0 0

HG-3613 ลูกล้อบานเลื่อนกระจก

HANGING WHEEL

Technical Data

Weight bearing : 100 kg

Finishing : Satin silver/ Satin gold

Suited door thickness : 10mm - 12mm

HG-3615 ลูกล้อบานเลื่อนกระจก

0 0

HG-3615 ลูกล้อบานเลื่อนกระจก

HANGING WHEEL

Technical Data

Weight bearing : 100 kg

Finishing : Satin silver/ Satin gold

Suited door thickness : 10mm - 12mm

HG-5023 ลูกล้อบานเลื่อนใช้กับอลูมิเนียม 4 ล้อ

0 0

HG-5023 ลูกล้อบานเลื่อนใช้กับอลูมิเนียม 4 ล้อ

HANGING WHEEL

Technical Data

Material : Aluminum alloy, Zinc alloy

Max door weight : 70 kg

HG-5025 ลูกล้อบานเลื่อน

0 0

HG-5025 ลูกล้อบานเลื่อน

HANGING WHEEL

Technical Data

Material : Iron

Max door weight : 100 kg

HG-370C โช๊ค

0 0

HG-370C โช๊ค

OVERHEAD CONCEALED 

Technical Data

Closing Force (N,m) 0 - 4 degree 26 - 37

Width of Door (mm) Max 1200 mm

Weight of Door (kg) Max 120 kg

Passed Durability Test 500,000 Times

HG-20FS โช๊ค

0 0

HG-20FS โช๊ค

FLOOR SPRING

Technical Data

Closing Force (N,m) 0-4 degree 18 - 26

Width of Door (mm) Max 1000 mm

Weight of Door (kg) Max 100 kg

Passed Durability Test 500,000 Times

HG-10 ตัวหนีบล่าง

0 0

HG-10 ตัวหนีบล่าง

GLASS DOOR CLAMP

HG-20 ตัวหนีบบน

0 0

HG-20 ตัวหนีบบน

GLASS DOOR CLAMP

HG-40 ตัวหนีบช่องแสงบนและข้าง

0 0

HG-40 ตัวหนีบช่องแสงบนและข้าง

GLASS DOOR CLAMP

HG-141V เดือยบน

0 0

HG-141V เดือยบน

GLASS DOOR CLAMP

HG-50 กุญแจล๊อคพื้น

0 0

HG-50 กุญแจล๊อคพื้น

FLOOR LOCK