จำนวน 7 รายการ

ชุดกรองลมในระบบลม

0 0

ชื่อ : ชุดกรองลมในระบบลม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

 

รายละเอียด : 
จำหน่ายชุดกรองลมในระบบลม

ชุดเดรนน้ำทิ้งแบบไฟฟ้า

0 0

ชื่อ : ชุดเดรนน้ำทิ้งแบบไฟฟ้า
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

 

รายละเอียด : 
จำหน่ายชุดเดรนน้ำทิ้งแบบไฟฟ้า

ชุดเครนน้ำทิ้งแบบลูกลอย

0 0

ชื่อ : ชุดเครนน้ำทิ้งแบบลูกลอย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

 

รายละเอียด : 
จำหน่ายชุดเครนน้ำทิ้งแบบลูกลอย

ถังเก็บลม

0 0

ชื่อ : ถังเก็บลม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

 

รายละเอียด : 
จำหน่ายถังเก็บลม

เครื่องทำลมแห้ง

0 0

ชื่อ : เครื่องทำลมแห้ง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

 

รายละเอียด :
จำหน่ายเครื่องทำลมแห้ง

เครื่องทำความเย็น /Condensing Unit

0 0

AIR COOLED CONDENSING UNIT WITH BITZER COMPRESSOR SEMI HERMETIC

เครื่องทำความเย็น /Condensing Unit บิทเซอร์คอนเดนซิ่งยูนิต เครื่องทำความเย็น
แบบคอมเพรสเซอร์กึ่งปิด ชนิดระบายความร้อนด้วยลมแบบมีมอเตอร์พัดลม ใช้งาน LBP MBP นำเข้าจากเยอรมัน 
 • L161/2FES-2       การใช้งาน  LBP      2  HP   2700     WATT    9,215    BTU/HR 
 • L182A/2FES-3     การใช้งาน  MBP     3  HP   2400     WATT    8,191    BTU/HR
 • L181/2EES-2       การใช้งาน  LBP      2  HP   3150     WATT   10,751    BTU/HR
 • L182A/2EES- 3    การใช้งาน  MBP     3  HP   2640    WATT    9,010     BTU/HR
 • L302A/6HE-28     การใช้งาน  LBP     25  HP  31700   WATT   108,192  BTU/HR
 • L302B/4GE-30     การใช้งาน  MBP    30  HP   24750  WATT   84,472   BTU/HR
 • L242C/4GE-23     การใช้งาน  LBP     20  HP   24200  WATT   82,595   BTU/HR
 • L242C/4GE-20     การใช้งาน  MBP    20  HP  16,510  WATT   56,348   BTU/HR
 • L242A/4VES -10  การใช้งาน  MBP    10  HP   9,660   WATT   32,969    BTU/HR
 • L242B/4TES-12    การใช้งาน  MBP   12  HP   11,730  WATT   40,034   BTU/HR
 • 2XL302/FE-60     การใช้งาน   MBP    50 HP    44700   WATT 152,561 BTU/HR
AIR COOLED CONDENSING UNIT WITH BITZER OPEN TYPE COMPRESSORS ( LESS MOTOR)
WATER COOLED CONDENSING UNIT WITH BITZER OPEN TYPE COMPERESSORS (LESS MOTOR)
L30/II  ขนาดมู่เล่ย์ 130  แรงม้า 0.5 HP 445 WATT  1,519 BTU / HP 
L30/II  ขนาดมู่เล่ย์ 130  แรงม้า 0.5 HP 445 WATT  1,519 BTU / HP 
L30/II  ขนาดมู่เลย์ 150  แรงม้า 1.5 HP 1100 WATT 3754 BTU /HP

คอมเพรสเซอร์ บิทเซอร์

0 0

BITZER COMPRESSOR   บิทเซอร์คอมเพรสเซอร์ จากเยอมัน สำหรับห้องเย็นและห้องแช่แข็งบิทเซอร์คอมเพรสเซอร์ ชนิด

OPEN TYPE WATER COOLED CONDENSER คอนเดนเซอร์ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ 

BITZER OPEN TYPE  COMPRESSORS WITH WHEEL   บิทเซอร์คอมเพรสเซอร์ เยอรมัน ห้องเย็นและห้องแช่แข็ง

 MODEL   II    ขนาดมู่เลย์    150 mm.   3/4      HP       515   WATT    1758 BTU/H   
                 III   ขนาดมู่เลย์   150 mm.   1.5-2   HP      1100   WATT    3754 BTU/H
                 IV   ขนาดมู่เลย์   150 mm.   2-3      HP      1560  WATT    5324 BTU/H
                 V    ขนาดมู่เลย์   150 mm.   4-5.5   HP       2750 WATT    9386 BTU/H
 
BITZER OPEN TYPE  COMPRESSORS WITH WHEEL AND WATER COOLED CYLINDER HEAD  
บิทเซอร์ คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ เครื่องทำความเย็นแบบใช้สายพานพร้อมมู่เลย์  ชนิดระบายความร้อน ด้วยน้ำที่หัวสูบ
 MODEL   VI         ขนาด มู่เลย์    150 mm.   7.5-10 HP      5290    WATT    18055  BTU/H
                 VI/W    ขนาดมู่เลย์     150 mm.   7.5-10  HP      5290   WATT    18055  BTU/H
                 VII/W   ขนาดมู่เลย์     150 mm.   10-15   HP      5290   WATT    18055  BTU/H
 
BITZER OPEN  TYPE    COMPRESSORS  WITY WHEEL   บิทเซอร์คอมเพรสเซอร์ เครื่องทำความเย็น
หรือเครื่องปรับอากาศ ชนิดระบายความร้อนด้วยลม
MODEL   2T.2-S(2T-S)      ขนาดมู่เลย์    190 mm.    4-5.5       HP   2850   WATT    9,727    BTU/H
                2N.2-S(2N-S)    ขนาดมู่เลย์     210 mm.    5.5-7.5   HP   4320   WATT    14,744  BTU/H
                4T.2-S(4T-S)     ขนาดมู่เลย์     210 mm.    7.5-10    HP   6300    WATT    21,502  BTU/H
                4N.2-S(4N-S)    ขนาดมู่เลย์     210 mm.   10-15      HP   8650   WATT    29,522  BTU/H