จำนวน 22 รายการ

งานฉีดพลาสติก ทำสีเกร็ดมุข

0 0

งานฉีดพลาสติก ทำสีเกร็ดมุข

 

งานฉีดพลาสติก

การแปรรูปพลาสติกโดยวิธีการฉีดนั้น จะทำจากสารพลาสติกที่เป็นเม็ดหรือเป็นผง ซึ่งอาจจะเป็น เทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซตติ้งหรืออีลาสโตเมอร์ ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเครื่องฉีดที่จะดัดแปลงให้เหมาะสมกับ พลาสติกชนิดต่าง ๆ สำหรับเทอร์โมพลาสติก นั้นเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและเหลว สามารถนำไปแปรรูปได้หลายครั้ง ตามท้องตลาด จะมีทั้งเป็นสีธรรมชาติของพลาสติกเองและแบบผสมสี พร้อมทั้งเติมสารผสมหรือสารนำร่องที่แตกต่างกันก็อยู่ที่โครงสร้างของพลาสติกนั่นเองส่วนเทอร์โมเซตติ้ง เมื่อได้รับความร้อนแล้วจะแข็งตัวละไม่สามารถนำไปหลอมให้เหลวได้อีกและราคาเครื่องฉีดชนิดนี้ราคาจะสูงกว่าเครื่องฉีดแบบเทอร์โมพลาสติก

โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติกประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

1. ชุดฉีด (Injection Unit)

2. ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)

3. ฐานเครื่อง (Base Unit)

 

สนใจติดต่อ

เค.อาร์.เอ็ม อุตสาหกรรม บจก.

30 หมู่ 7 ซอยพุทธบูชา 4 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150

โทรศัพท์ : +662 874 0252, +668 6001 6064, +668 0814 3535

โทรสาร : +662 874 0258

อีเมล : pisit@krmindustry.com

เว็บไซต์ : www.krmindustry.com

เว็บไซต์ : krmindustry.brandexdirectory.com

งานฉีดพลาสติกฉากเข้ามุม ABS

0 0

งานฉีดพลาสติกฉากเข้ามุม ABS

 

การฉีดพลาสติก คือ

การฉีดพลาสติก คือ กระบวนการการผลิตชิ้นงานโดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก  โดยการฉีดพลาสติกนั้นใช้เม็ดพลาสติกผ่านความร้อนและอ่อนตัวลงจนหลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปยังแม่พิมพ์ในเครื่องฉีดพลาสติก ที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกในรูปแบบต่างๆ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานฉีดพลาสติกออกจากแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกเพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ

 

สนใจติดต่อ

เค.อาร์.เอ็ม อุตสาหกรรม บจก.

30 หมู่ 7 ซอยพุทธบูชา 4 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150

โทรศัพท์ : +662 874 0252, +668 6001 6064, +668 0814 3535

โทรสาร : +662 874 0258

อีเมล : pisit@krmindustry.com

เว็บไซต์ : www.krmindustry.com

เว็บไซต์ : krmindustry.brandexdirectory.com