จำนวน 38 รายการ

หัวกระโหลกทางดูด (Foot valve) ขนาด 100-600 mm.

0 0

หัวกระโหลกทางดูด (Foot valve) ขนาด 100-600 mm.

ข้อต่อยีโบล์ท สำหรับท่อ AC , PVC , ท่อเหล็ก ขนาด 100-600 mm.

0 0

ข้อต่อยีโบล์ท สำหรับท่อ AC , PVC , ท่อเหล็ก ขนาด 100-600 mm.

ท่อสามทางปลายเรียบและปลายหน้าจานกลาง ขนาด 100-1000 mm.

0 0

ท่อสามทางปลายเรียบและปลายหน้าจานกลาง ขนาด 100-1000 mm.

ท่อสามทางปลายปากระฆังและปลายหน้าจานกลาง ขนาด 80-400 mm.

0 0

ท่อสามทางปลายปากระฆังและปลายหน้าจานกลาง ขนาด 80-400 mm.

ท่อสามทางปลายปากระฆัง 3 ด้าน ขนาด 80-400 mm.

0 0

ท่อสามทางปลายปากระฆัง 3 ด้าน ขนาด 80-400 mm.

ท่อสามทางปลายหน้าจาน 3 ด้าน ขนาด 100-1000 mm.

0 0

ท่อสามทางปลายหน้าจาน 3 ด้าน ขนาด 100-1000 mm.

ท่อสั้นปลายหน้าจานและปลายเรียบAC, PVC ขนาด 100-600 mm.

0 0

ท่อสั้นปลายหน้าจานและปลายเรียบAC, PVC ขนาด 100-600 mm.

ท่อสั้นปลายหน้าจานและปลายปากระฆัง 100-400

0 0

ท่อสั้นปลายหน้าจานและปลายปากระฆัง 100-400

ท่อลดปลายปากระฆัง 2 ด้าน 100-400

0 0

ท่อสั้นปลายหน้าจานและปลายปากระฆัง 100-400

ท่อลดปลายหน้าจาน 2 ด้าน 2

0 0

ท่อลดปลายหน้าจาน 2  ด้าน 100-600

ท่อโค้ง 45 องศาปลายปากระฆัง 2 ด้าน 1

0 0

ท่อโค้ง 22.5,45,90 องศาปลายปากระฆัง 2 ด้าน ขนาด 100-400 mm.

ท่อโค้งตีนเป็ด 90 องศาปลายหน้าจาน 2 ด้าน 2

0 0

 ท่อโค้งตีนเป็ด 90 องศาปลายหน้าจาน 2 ด้าน 80-150

ท่อโค้ง 90 องศาปลายหน้าจาน 2 ด้าน

0 0

ท่อโค้ง 90 องศาปลายหน้าจาน 2 ด้าน ขนาด 100-600 mm.

ท่อโค้ง 45 องศาปลายหน้าจาน 2 ด้าน

0 0

ท่อโค้ง 45 องศาปลายหน้าจาน 2 ด้าน ขนาด 100-600 mm.

ท่อโค้ง 22.5 องศาปลายหน้าจาน 2 ด้าน

0 0

ท่อโค้ง 22.5 องศาปลายหน้าจาน 2 ด้าน ขนาด 100-600 mm.