จำนวน 18 รายการ

บริการทำลายเอกสาร

0 0

  • บริการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ /Destructionpirateservices

บริการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

0 0

 

  • บริการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ /Destructionpirateservices

การละเมิดลิขสิทธิ์
การละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึงการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ ปกติแล้วผลงานใดๆ อาทิ สิ่งประดิษฐ์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์โดยปริยาย การนำผลงานมาใช้อาจมีเงื่อนไขบางประการเรียกว่าสัญญาอนุญาต ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของผลงานหรือกำหนดตามกฎหมาย เมื่อไม่ทำตามเงื่อนไขจึงละเมิดลิขสิทธิ์
 
สนใจติดต่อ
สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ บจก.
1288 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โรงงานวงษ์พาณิชย์ปราจีนบุรี (สำนักงานใหญ่)
18 ม. 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
วงษ์พาณิชย์โคราช
149 หมู่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 
โทร.044-466098-99, Fax 044-466033
โทรศัพท์ : +662 739 1112, +668 1879 6098
โทรสาร : +662 327 4887
อีเมล : wongpanit.s@gmail.com,t-secret5@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.t-secret5.com
เว็บไซต์ : www.wongpanitsuvarnabhumi.com
เว็บไซต์ : wongpanit.brandexdirectory.com

บริการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

0 0

  • บริการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ /Destructionpirateservices

ทำลายอะไหล่สแปรพาสรถยนต์ /โมล

0 0

  • บริการทำลายสินค้า BOI  /Destruction  Thedestruction oftheBOIservices

บริการทำลายสินค้า off space

0 0

  • ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) /DestructionthroughIndustrial Standard (TIS) services )

ทำลายฝาอิชิตันหลังชิงโชคเพื่อนำมารีไซเคิล

0 0

ฝา-ซอง หลังชิงโชคเพื่อนำมารีไซเคิล /Destruction Cover-backpacksweepstakesto be recycledservices

ทำลายเอกสาร

0 0

งานภาครัฐ เอกชน โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถานกงสุล ฯลฯ

ทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์

0 0

บริการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ /Destructionpirateservices

ทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์

0 0

บริการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ /Destructionpirateservices

ทำลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน

0 0

บริการทำลายสินค้า BOI /Destruction Thedestruction oftheBOIservices

ทำลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน

0 0

บริการทำลายสินค้า BOI /Destruction Thedestruction oftheBOIservices

ทำลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน

0 0

บริการทำลายสินค้า BOI /Destruction Thedestruction oftheBOIservices

ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

0 0

ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) /DestructionthroughIndustrial Standard (TIS) services