จำนวน 37 รายการ

ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย

0 0

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบดูดลึก มีทั้งหัวแบบหัวเจํตเดี่ยวลงบ่อ2 นิ้ว หรือหัวเจ็ตคุ่ลงบ่อ4 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้งานภายใจอาคาร

 บ้านเรือนใช้ไฟฟ้า 220 V ไฟ 2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อย คุณภาพดีทนทาน  ประหยัดพื้นที่ สำหรับดูดน้ำบ่อบาดาล 

 ขนาดบ่อ 4 นิ้วสำหรับเจ็ตคู่ และขนาดบ่อ 2 นิ้ว สำหรับเจ็ตเดี่ยว
 • PC-250KIC  แบบเจ็ตคู่        มอเตอร์   250 วัตต์   ดูดน้ำลึก  24M. ส่งน้ำสูง 12M  ท่อดูด  1-1/4,1   ท่อส่ง   1   
 • PC-251KIC  แบบเจ็ตเดี่ยว   มอเตอร์   250 วัตต์   ดูดน้ำลึก  18M  ส่งน้ำสูง 12M  ท่อดูด  1-1/4,1   ท่อส่ง   1
 • TJ-350EA    แบบเจ็ตคู่         มอเตอร์  300 วัตต์   ดูดน้ำลึก  24M.  ส่งน้ำสูง 16M  ท่อดูด  1-1/4,1   ท่อส่ง   1
 • TJ-351EA    แบบเจ็ตเดี่ยว    มอเตอร์  300 วัตต์   ดูดน้ำลึก  18M   ส่งน้ำสูง 16M  ท่อดูด  1-1/4,1   ท่อส่ง   1
 
 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารบ้านเรือยใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ไฟ 2สายมีประสิทธิภาพกินไฟน้อยคุณภาพดีทนทาน
ประหยัดพื้นที่มีถังเก็บน้ำอัดความดันอัตโนมัติ
 • PW-132KIC   มอเตอร์  125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 26  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.0 ปิด 1.6  ท่อดูดขนาด 1  นิ้ว
 • PW-130KIC   มอเตอร์  125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 24  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 3/4 นิ้ว
 • PW-155KIC   มอเตอร์  125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 30  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
 • PW-250KIC   มอเตอร์  250 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 14 ปริมาณน้ำ 40  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.8 ปิด 2.6  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
 
 • ปั๊มท๊อปสตาร์ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ ไฟ  2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อยคุณภาพดี
       ทนทานประหยัดพื้นที่มีถังเก็บอัดความดันอัตโนมัติ
 • TS-136B        มอเตอร์  135  วัตต์  ดูดลึก 6 เมตร  ส่งน้ำสูง 16 ปริมาณน้ำ 20  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
 • TS-250A        มอเตอร์   250 วัตต์  ดูดลึก 6 เมตร  ส่งน้ำสูง 36 ปริมาณน้ำ 40  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.4 ปิด 2.4  ท่อดูด ขนาด 1 นิ้ว
 • ปั๊มมาริโน่  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ ไฟ  2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อยคุณภาพดี 
   ทนทานประหยัดพื้นที่มีถังเก็บอัดความดันอัตโนมัติ
 • M-DGP-130    มอเตอร์  370 วัตต์  ดูดลึก 6 เมตร  ส่งน้ำสูง 40 ปริมาณน้ำ 30  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.4 ปิด 2.4  ท่อดูด ขนาด 1 นิ้ว

WUO (Submersible Vortex Pump)

0 0

WUO (Submersible Vortex Pump)

The pump section is made of engineering plastic and motor frame is made of stainless steel which makes the pump unit rust - proof and light weight. The impeller and casing are made of glassfiber reinforced resin to ensure reliable operation for long period of time. The vortex structure provides smooth and effcient passage of foreign objects. The motor with high starting torque eliminates starting failure and is equipped with motor protector to ensure long and safe operation. Available Manual operation type. Automatic operation type by 1 pump (L type) and Automatic alternate / parallel operation type by 2 pumps (L and LN type)