จำนวน 3 รายการ

ฝาแก้วพลาสติก

0 0

ฝาปิดแก้วพลาสติก ผลิตฝาปิดแก้วพลาสติกทุกขนาด โรงงานผลิตฝาพลาสติก ถ้วยพลาสติก PP, GPPS, YODO, MC, PET พร้อมรับพิมพ์โลโก้ พิมพ์ลาย ผลิตพลาสติกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม รับพิมพ์แก้วกาแฟ พิมพ์โลโก้แก้ว แก้วพลาสติก รับพิมพ์/รับสกรีนแก้วกาแฟพลาสติกตามแบบ/โลโก้ทุกชนิด  นอกจากการผลิตแก้วพลาสติกแล้ว บริษัทฯ ยังรับสั่งในการผลิตหลอดและฝาแก้วพลาสติดชนิดต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ตามที่ลูกค้าต้องการ หลอดและฝาชนิดต่างๆ 

ฝาปิดแก้วพลาสติก

0 0

ฝาปิดแก้วพลาสติก ผลิตฝาปิดแก้วพลาสติกทุกขนาด โรงงานผลิตฝาพลาสติก ถ้วยพลาสติก PP, GPPS, YODO, MC, PET พร้อมรับพิมพ์โลโก้ พิมพ์ลาย ผลิตพลาสติกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม รับพิมพ์แก้วกาแฟ พิมพ์โลโก้แก้ว แก้วพลาสติก รับพิมพ์/รับสกรีนแก้วกาแฟพลาสติกตามแบบ/โลโก้ทุกชนิด  นอกจากการผลิตแก้วพลาสติกแล้ว บริษัทฯ ยังรับสั่งในการผลิตหลอดและฝาแก้วพลาสติดชนิดต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ตามที่ลูกค้าต้องการ หลอดและฝาชนิดต่างๆ