จำนวน 1 รายการ

เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท

0 0

เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท

Waterjet  มุ่งพัฒนาเครื่องอัดและตัดด้วยเทคโนโลยีน้ำแรงดันสูงเพื่อมอบประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดแก่ลูกค้า