จำนวน 59 รายการ

เครื่องวัดการไหลของน้ำในอุตสาหกรรม

0 0

ชื่อ : เครื่องวัดการไหลของน้ำในอุตสาหกรรม
รุ่น : สไปแร็กซ์ ซาร์โก TVA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครื่องวัดการไหลของน้ำในอุตสาหกรรม

เครื่องวัดการไหลของน้ำในอุตสาหกรรม

0 0

ชื่อ : เครื่องวัดการไหลของน้ำในอุตสาหกรรม
รุ่น : 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครื่องวัดการไหลของน้ำในอุตสาหกรรม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล รุ่น D1S

0 0

ชื่อ : เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
รุ่น : D1S
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล รุ่น B3S

0 0

ชื่อ : เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล
รุ่น : B3S  
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล รุ่น B2E

0 0

ชื่อ : เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล
รุ่น : B2E 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เครื่องจับเวลาดิจิตอล รุ่น B1S

0 0

ชื่อ : เครื่องจับเวลาดิจิตอล
รุ่น : B1S  
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

มิเตอร์วัดการไหล ทีวีเอ

0 0

ชื่อ : มิเตอร์วัดการไหล ทีวีเอ 
รุ่น : 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
มิเตอร์วัดการไหล ทีวีเอ 

มิเตอร์วัดอัตราการไหล สไปแร็กซ์

0 0

ชื่อ : มิเตอร์วัดอัตราการไหล สไปแร็กซ์ 
รุ่น : 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
มิเตอร์วัดอัตราการไหล สไปแร็กซ์ 

อุปกรณ์วัดอัตราการไหล TVA สไปแร็กซ์

0 0

ชื่อ : อุปกรณ์วัดอัตราการไหล TVA สไปแร็กซ์
รุ่น : TVA
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
อุปกรณ์วัดอัตราการไหล TVA สไปแร็กซ์

เครื่องนับจำนวน

0 0

ชื่อ : เครื่องนับจำนวน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครื่องนับจำนวน

เครื่องนับจำนวน

0 0

ชื่อ : เครื่องนับจำนวน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครื่องนับจำนวน

เครื่องนับจำนวน

0 0

ชื่อ : เครื่องนับจำนวน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครื่องนับจำนวน

เครื่องนับจำนวน

0 0

ชื่อ : เครื่องนับจำนวน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครื่องนับจำนวน

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ WR5

0 0

ชื่อ : เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
รุ่น : WR5
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
- Thermocouple Type K,J,T,E,N  Or RTD Pt100,Pt1000 Ohm.
- Tube/Sheath  Stainless 304,316,310S,446, 253MA,Incone600 
- Conncetion 1/4",3/8",1/2",3/4",1",1.1/4",1.1/2",2",2.1/2"  แบบ NPT,BSP
- Dia. Tube/Sheath According to the Stock, Length According to Customer needs
- K-Head Big size , Small Size Case Stainless , Alumunium, Bakelike