จำนวน 53 รายการ

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protective Device : SPD)

             เอบีบีขอนําเสนอทางเลือกที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าของคุณทั้งแบบ Common Mode (phase/earth หรือ neutral/earth) และ Differential Mode (phase/phase) หรือ phase/neutral)

 

  • SPD Type 1 : ตั้งแต่ 7 kA สูงสุดถึง 25 kA (10/350 us) ต่อโพล
  • SPD Type 2 : ตั้งแต่ 15 kA สูงสุดถึง 120kA (8/20 us) ต่อโพล
  • Operation Voltage : ตั้งแต่ 220-440 Vac และ 600-1000 Vac
  • Alternative Structure : 1P, 2P, 3P และ 4P

สายไฟ BANGKOK CABLE 300/500 V 70°C 60227 IEC 06 (VSF)

 

สายไฟ BANGKOK CABLE 300/500 V 70°C 60227 IEC 06 (VSF)

 

  • สาย อ่อนแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวนพอลิไวนิลคลอไรท์, แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500 โวลต์, ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส (มอก.11 เล่ม 3-2553/TIS.11 PART 3-2553) 

 

 

สายไฟ BANGKOK CABLE 300/500 V 70°C 60227 IEC 53 (VKF)

 

สายไฟ BANGKOK CABLE 300/500 V 70°C 60227 IEC 53 (VKF)

 

  • สาย อ่อนแบน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์, แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500 โวลต์,ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส (มอก.11 เล่ม 5-2553/TIS.11 PART 5-2553)

 

 

สายไฟ BANGKOK CABLE 450/750 V 70°C 60227 IEC 01 (THW)

 

สายไฟ BANGKOK CABLE 450/750 V 70°C 60227 IEC 01 (THW)

 

  • สาย ไฟฟ้า หุ้มด้วยฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์,แกนเดียว,แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750 โวลต์, ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส (มอก.11 เล่ม 3-2553/TIS.11 PART 3-2553)

 

 

สายไฟ BANGKOK CABLE 300/500 V 70°C 60227 IEC 53

 

สายไฟ BANGKOK CABLE 300/500 V 70°C 60227 IEC 53

 

  • สาย อ่อน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์, แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500 โวลต์. ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส (มอก.11 เล่ม 5-2553/TIS.11 PART 5-2553)

 

 

 

สายไฟ BANGKOK CABLE 300/500 V 70°C VAF-G

 

สายไฟ BANGKOK CABLE 300/500 V 70°C VAF-G

 

  • สายแบน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์,มีสายดิน,แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500 โวลต์,ตัวนำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส (มอก.11 เล่ม 101-2553/TIS.11 PART 101-2553)