จำนวน 1 บริษัท

ที.เอส.พี.พรอสเปอร์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

      รับขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบ ทำตามตัวอย่างชิ้นงาน และออกแบบชิ้นงานให้กับลูกค้า มีงานกลึงขึ้นรูป งานกัด    ที.เอส.พี.พรอสเปอร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.      จัดตั้งขึ้
โทร :   +662-3123551-3 , +662-1173202
อีเมล์ :   t.s.p.prosper@hotmail.com , tsp.prosper@gmail.com
ที่อยู่ :   80/77-79 หมู่ 20 ซ.ไทร์อัมพ์เซ็นเตอร์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540