จำนวน 1 บริษัท

ทรัพย์วิสูตรพาณิช บจก.
Google Map

      บริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด         ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก โดยสินค้าของบริษัทที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้า
โทร :   +662 403 3470 , +663 978 2456
อีเมล์ :   sale@subwisoot.com
ที่อยู่ :   39/31 หมู่ 4 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140