จำนวน 1 บริษัท

ซี.ที. ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.
Google Map

      จำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์, นำเข้าเครื่องบรรจุภัณฑ์, เครื่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด, เครื่องบรรจุอัตโนมัติ, เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องพิมพ์วันที่, เครื่องบรรจุสารเคมี, เครื่องบรรจุ, ไลน์ผลิตอาหาร, ไลน
ที่อยู่ :   78 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540