จำนวน 2 บริษัท

เทมป์เมกเกอร์ บจก.
Google Map

                 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, บริการจำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, เครื่องชิลเลอร์, จัดจำหน่ายเครื่องชิลเลอร์, ฮีทปั๊ม, จำหน่ายฮีทปั๊ม   
โทร :   +662 450 3881-2 , +668 1840 8192
อีเมล์ :   tempmaker@hotmail.com
ที่อยู่ :   46,48 ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150