จำนวน 1 บริษัท

เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
Google Map

      ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า วางระบบไฟฟ้า รับวางระบบไฟฟ้า ชลบุรี ตำบลบึง บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ปลวกแดง มาบตาพุด ระยอง รับออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน รับวางระบบดับเพลิง ระบบท่อ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้างานระ
โทร :   +663 804 2323 , +669 8926 9424 , +668 9627 9144
อีเมล์ :   tse.marketing@hotmail.com
ที่อยู่ :   207/207 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230