จำนวน 3 บริษัท

ที.เอส.ที. อินเตอร์โปรดักส์ บจก.
Google Map

      ผู้ผลิตและจำหน่ายเทปกาว Brand : Phoenix Tape , Fighter Tape Fox Tape          บริษัท ที.เอส.ที.อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.253
ที่อยู่ :   21/30 หมู่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110