จำนวน 5 บริษัท

ปากน้ำเจริญพงษ์ หจก.
Google Map

           ปากน้ำเจริญพงษ์พลาสติก       เริ่มดำเนินกิจการขี้นในปี พ.ศ.2525 โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เรามีความชำนาญในการผลิตถุงพลาสติกและ
โทร :   +662 395 3030 , +662 395 1108
อีเมล์ :   Pradubchon.W@pjplastic.com
ที่อยู่ :   90 ซอย รุ่งอรุณทวาทศิน 2 ถนน คลองตาเคล็ตตะวันตก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270