จำนวน 1 บริษัท

เยอรมันเอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ บจก. | แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่
Google Map

      บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด              บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางก
โทร :   +66 2130 5654
อีเมล์ :   german@ger.co.th
ที่อยู่ :   333/46 หมู่ที่ 6 ซอย โครงการทิพย์ 8 ถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540