จำนวน 6 บริษัท
โทร :   +666 2597 1555
อีเมล์ :   daothongjukkhon@gmail.com
ที่อยู่ :   25/9-10 ถนนพระรามที่ 6 (อุรุพงษ์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.
Google Map

      แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก. สาส์นจากท่านประธาน    ชาวแบริ่งเซ็นเตอร์ทุกคนมีความมุ่งมั่นและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะบริการลูกค้า โดยยึดหลักว่าความพึงพอใจของ
โทร :   +662 613 9060
อีเมล์ :   bearinggroup@gmail.com , info@bearingscenter.co.th
ที่อยู่ :   25/9-10 ถนนพระรามที่ 6 (อุรุพงษ์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330